නංගිලා ඔච්චර කියනකොට අපි කොහොමද මස් කන්නේ? - GO VEG!

මේ අර peta ආයතනයේ වැ‍‍ඩක්.
දන්නවනේ ඉතින් ඒ ගොල්ලන්ගේ සත්ව අවිහිංසාවාදී අදහස් ප්‍ර‍චාරය කරන්නේ පුසිද්ධ/‍ජනප්‍රිය අයගේ හෙළුව පෙන්නලානේ.
මේ පාරනං ටිකක් සභ්‍ය වැ‍ඩක් කරලා............2 comments:

Anonymous said...

එක සිල්පදයක් රකින්න තවත් සිල්පදයක් බිඳීම

Anonymous said...

maru

Post a Comment

අදහස් නම් අපිට හුගාක් වටිනවා.........

Related Posts with Thumbnails