හඩ කැවීම් රූප වාහිනියෙ ජාතික

මතකද කාලෙක‍‍ට ඉස්සර බොහොම , අපි බැලුව කාටුන් චිත්‍රපට නාටක, ‍හඩ කැවූ රූප වාහිනියෙන් ජාතික.හිතනව නැහැ අමතක ඔබට. අමතක නම් බලනු යූටියුබේ ඇත බෝම. අමුතු ජොලියක් ඒකෙත් ඇත මාර.
තියෙනවද අදහසක් ඇයි ඔවුන් කළේ ඒම. ටයිටස් මාම සුදෙක්ද නොදන්න සිංහල.


කුජීතය නාලිකාවනම් පවුලෙ. කෑවා දඟර වලිගය දැක්කහම යන ලෙසට වමන. නැහැ කික් එකක් බැලුව සේ නාලිකාවෙ ජාතික. බාගයක්ම ඩබල් මීනින් ය යන එවුවා ජනතා චැනලයෙ. තිබේ ගතියක් වචන වල වඩා අරකෙ

මිතුරන් හමුවෙලා ළඟදී අපේ පරණ. කතා කළේ මෙහෙමයි මුල අග පෙරලා වචන.
මේ දවස් වල ටිකක් වෙලා මඥ්ඤං මාව. ලිවුවේ නෑ ලිපියක් ගානකින් මාස. නැහැ හම්වුනේ මොනවත් දාන්නට.
Related Posts with Thumbnails