කව්ද හිතුවෙ මෙයා මෙහෙම වෙයි කියලා ?????

ඔබගේ මිනුම කොහොමද?
ලස්සනද? / හුගාක් ලස්සනද?
මේ අවුරුදු 10-15 කලින් ගත් ඡායාරූපයක්.
දැන් ඇය කොයිවගේ ඇත්ද?
ඒ අපි දන්න බොලිවුඩ් නිළි ශිල්පා ශෙට්ටිගේ
ඉස්සර පෙනුම
දැන් කොහොමද!අපිට හිතෙන්නැති ඔවුන්ට හිතෙන දේවල්


අම්ම ලග ඉන්නවනෙ පුතේ!


අපිට ඇදකරන්න ‍හිතුව මදි
සිතුවම් වලට එහා ගිය දෙයක්!!!!

මේවා පැන්සලෙන් ඇදපු සිතුවම්

ඊට එහා ගිය දෙයක් තියෙනව?????
Related Posts with Thumbnails