නොපෙනෙන මිනිසා! - (ලුයී බෝලින්)

මෙ‍ම පුද්ගලයා ඔහු විසින්ම වර්ණ ගැන්වී ඇත,
මෙම ඡායාරූප හොදින් නිරීක්ෂනය කරන්න.
කිසිදු සංස්කරණය කිරීමක් සිදුකර නැත.
...
අන්තිම රූපය හොදින් පරීක්ෂා කරන්න.4 comments:

tiki said...

i saw that its amezing

shanu said...

great job

Anonymous said...

Thanks for promoting Atapattama progrmme. but i don't know who has created this page.i'm in facebook only as my name Hasantha Hettiarachchi.

Dilan Leelarathna said...

Nice..

Post a Comment

අදහස් නම් අපිට හුගාක් වටිනවා.........

Related Posts with Thumbnails